ขนาดของ ZQ220 Plus และ ZQ120 Plus
ขนาดของ ZQ220 Plus และ ZQ120 Plus

ขนาดของ ZQ220 Plus และ ZQ120 Plus

ส่วนนี้อธิบายขนาดของเครื่องพิมพ์
ขนาดของเครื่องพิมพ์
ความสูง - 58.8 มม. (2.31 นิ้ว)
ความกว้าง - 114.5 มม. (4.5 นิ้ว)
ความยาว - 129.5 มม. (5.09 นิ้ว)