ข้อมูลเครื่องพิมพ์โดยสังเขป
ข้อมูลเครื่องพิมพ์โดยสังเขป

ข้อมูลเครื่องพิมพ์โดยสังเขป

คู่มือนี้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์แบบพกพารุ่น ZQ220 Plus และ ZQ120 Plus เครื่องพิมพ์นี้ใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android และ Apple
 • การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication หรือ NFC)
 • การชาร์จ USB (ขั้วต่อ Type-C)
 • Bluetooth 5.0 - อุปกรณ์ Android
 • BLE iOS - อุปกรณ์ Apple (iPhone 7s หรือใหม่กว่า, iPad Air และ iPod touch)
เครื่องพิมพ์นี้ใช้ภาษาเขียนโปรแกรม CPCL และ ESC/POS ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์และคุณลักษณะการพิมพ์ การออกแบบฉลาก และการสื่อสาร โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก "คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา CPCL" และ "คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ESC/POS" ที่ zebra.com/manuals
ซอฟต์แวร์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีให้ใช้:
 • ZebraNet Bridge Enterprise สำหรับกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ การดูแลจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมาก
 • Zebra Printer Setup Utilities สำหรับกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เครื่องเดี่ยว การตั้งค่าแบบด่วน
 • ZebraDesigner Pro v2 ใช้ในการออกแบบฉลาก
 • ไดรเวอร์ Zebra Designer: ไดรเวอร์ Windows
 • ไดรเวอร์ OPOS: ไดรเวอร์ Windows
 • SDK หลายแพลตฟอร์ม หรือ SDK สำหรับ ZQ220 Plus และ ZQ120 Plus (CPCL และ ESC/POS เท่านั้น)
 • Zebra Downloader
 • Mobile Label Designer (斑马智印)
ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์สำหรับ ZQ220 Plus และ ZQ120 Plus:
ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์เหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Zebra ที่ zebra.com/th/th/support-downloads