แบตเตอรี่
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

เครื่องพิมพ์นี้ใช้ชุดแบตเตอรี่ Li-Ion แบบสองเซลล์ ระยะเวลาในการชาร์จไม่เกิน 3.5 ชั่วโมง เมื่อใช้เครื่องชาร์จ USB 7.5 วัตต์ในขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว จะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้โดยไม่ต้องชาร์จซ้ำอีกเป็นเวลา 3 วันภายใต้สภาวะต่อไปนี้: เมื่อหยุดเครื่อง 25 ครั้งต่อวัน และเปิดเครื่อง 25 ครั้งต่อวัน พิมพ์ใบเสร็จขนาด 3x8.5 นิ้วไม่เกิน 500 แผ่นต่อกะ 8 ชม. โดยมีพื้นที่การพิมพ์ 13%
อุณหภูมิขณะทำงาน
อุณหภูมิในการชาร์จ
อุณหภูมิในการเก็บรักษา
-10°C ถึง 50°C (14°F ถึง 122°F)
0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
-20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)
  • ปิดเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะนำแบตเตอรี่ออก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
  • เครื่องพิมพ์จะทำงานได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อใช้ชุดแบตเตอรี่ของแท้ของ Zebra เท่านั้น