การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication หรือ NFC)
การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication หรือ NFC)

การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication หรือ NFC)

เครื่องพิมพ์นี้รองรับแท็ก NFC แบบพาสซีฟที่ผลิตขึ้นตามรูปแบบแท็กมาตรฐานของ Android แท็ก NFC ได้รับการตั้งโปรแกรมจากโรงงานให้เครื่องพิมพ์สามารถทำการจับคู่กับแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือเทอร์มินอลโดยอัตโนมัติผ่าน Bluetooth ได้ (ภายในขอบเขตความปลอดภัยที่ใช้งานอยู่)
นอกจากนี้ แท็ก NFC ยังรองรับการสั่งเปิดแอปที่พัฒนาขึ้นโดย Zebra หรือบุคคลอื่น บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเทอร์มินอลที่เปิดใช้งาน NFC ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังรองรับการสั่งเปิดเว็บไซต์บนแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือเทอร์มินอลด้วยวิธีการคล้ายกันนี้ โปรดดูที่ การใช้ Near Field Communication (NFC)
การนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้งาน NFC มาแตะที่ไอคอนแตะสั่งพิมพ์ จะทำให้เข้าถึงข้อมูลเครื่องพิมพ์เครื่องนั้นได้ทันที เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NFC และผลิตภัณฑ์ของ Zebraได้ที่ zebra.com/nfc นอกจากนี้ยังสามารถใช้ NFC ในการจับคู่ Bluetooth ได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link-OS Multiplatform SDK