เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีการพิมพ์

เทคโนโลยีการพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้ใช้วิธีการพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) ในการพิมพ์ข้อความที่มนุษย์สามารถอ่านได้ กราฟิก และบาร์โค้ด โดยได้นำเอ็นจิ้นการพิมพ์ที่มีความซับซ้อนมาใช้ เพื่อการพิมพ์ที่ดีที่สุดภายใต้ทุกสภาวะการทำงาน การพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง จะใช้ความร้อนเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีบนกระดาษที่ผ่านกระบวนการพิเศษมาแล้ว ปฏิกิริยานี้จะทำให้เกิดเครื่องหมายสีดำในจุดที่ชิ้นส่วนกำเนิดความร้อนบนหัวพิมพ์สัมผัสกับสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากชิ้นส่วนการพิมพ์เรียงตัวหนาแน่นมากๆ ที่ 203 จุดต่อนิ้วในแนวนอน และ 200 จุดต่อนิ้วในแนวตั้ง ตัวหนังสือและกราฟิกที่มีความคมชัดสูงจึงอาจถูกสร้างขึ้นทีละแถวในแต่ละรอบที่กระดาษเลื่อนผ่านหัวพิมพ์ เทคโนโลยีนี้มีข้อดีในเรื่องความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น หมึกหรือผงหมึก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์มีความไวต่อความร้อน ความคมชัดจึงจะค่อยๆ ซีดจางลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง หรือถูกแสงอาทิตย์โดยตรง