รหัส QR ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์
รหัส QR ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัส QR ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

รหัส QR มี URL ที่มนุษย์สามารถอ่านได้ เช่น zebra.com/zq220plus-info ซึ่งจะพาผู้ใช้ไปยังข้อมูลเครื่องพิมพ์ และวิดีโอในหัวข้อต่างๆ เช่น การซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ภาพรวมของคุณสมบัติต่างๆ การโหลดสื่อสิ่งพิมพ์ การพิมพ์รายงานการกำหนดค่า ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาด และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
รหัส QR
1
รหัส QR