คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ส่วนนี้แสดงรายการคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ - ด้านบน
1
ลูกยางกดกระดาษ
2
เซนเซอร์ด้านหลัง
3
คันโยกปลดสลัก
4
เซนเซอร์ด้านหน้า
5
แถบฟันปลาฉีกกระดาษ
6
ไอคอนแตะสั่งพิมพ์ (NFC)
7
พอร์ต USB
8
ปุ่มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
9
แท่งยึดสายสะพาย
10
ปุ่มกำหนดค่า
11
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
12
จอ LCD
13
หัวพิมพ์
14
ฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ - ด้านใต้
15
รูยึดคลิปหนีบเข็มขัด
16
แบตเตอรี่
17
รหัส QR
18
ฉลาก MAC Address