การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์จะต้องเชื่อมการสื่อสารกับอุปกรณ์โฮสต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลที่จะพิมพ์มาให้ การสื่อสารพื้นฐานมีอยู่สองวิธี ดังนี้:
  • ผ่านทางสายเคเบิลโดยใช้โปรโตคอล USB 2.0 ไดรเวอร์ Windows ที่รองรับการพิมพ์ผ่านพอร์ต USB มีอยู่ใน Zebra Designer Driver ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก zebra.com/drivers
  • ผ่าน Bluetooth ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อด้วยคลื่นความถี่วิทยุระยะสั้น