การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอุปกรณ์
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอุปกรณ์

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอุปกรณ์

หลังจากตั้งค่าเครื่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็พร้อมที่จะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต)