เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
View content for :
Product:

เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

ดาวน์โหลดแอป Zebra Printer Setup Utility สำหรับอุปกรณ์ของคุณฟรี
แอปพลิเคชันนี้รองรับการเชื่อมต่อประเภทต่อไปนี้:
  • Bluetooth Classic
  • Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE)
  • เสียบสาย/อีเธอร์เน็ต
  • ไร้สาย
  • USB On-The-Go
คู่มือผู้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์มีอยู่ที่ zebra.com/setup