รัน Printer Installation Wizard
รัน Printer Installation Wizard

รัน Printer Installation Wizard

 1. ในหน้าจอสุดท้ายของโปรแกรมติดตั้งไดรเวอร์ ให้เลือก
  Run the Printer Installation Wizard
  (เรียกใช้ตัวช่วยติดตั้งเครื่องพิมพ์) แล้วคลิก
  Finish
  (เสร็จสิ้น)
  ตัวช่วยติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
 2. คลิก
  Next
  (ถัดไป)
  คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้เลือกตัวเลือกการติดตั้ง
 3. คลิก
  Install Printer
  (ติดตั้งเครื่องพิมพ์)
  ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์จะปรากฏขึ้น
 4. อ่านข้อมูลสำคัญและยอมรับเงื่อนไขโดยการเลือกปุ่ม
  I Accept the Terms in the License Agreement
  (ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์) คลิก
  Next
  (ถัดไป)
  คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้เลือกประเภทเครื่องพิมพ์ รุ่นของเครื่องพิมพ์จะอยู่ที่ด้านบน ถัดจากแถบฟันปลาฉีกกระดาษ หรืออยู่บนสติกเกอร์ชิ้นส่วนใต้เครื่องพิมพ์
 5. คลิก
  Next
  (ถัดไป)
  คุณจะได้รับแจ้งว่าเครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งแล้ว
 6. คลิก
  Add new printer
  (เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่)
  คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ พอร์ตที่เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อ และภาษาที่ปรากฏบนจอภาพเครื่องพิมพ์ เลือก
  USB001
 7. คลิก
  Next
  (ถัดไป)
  คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้เปิดตัวช่วยการตั้งค่าอื่นๆ
 8. คลิก
  Finish
  (เสร็จสิ้น)
  หลังจากติดตั้งไดรเวอร์เสร็จแล้ว ให้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB บนตัวเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การสื่อสารผ่าน USB)
  เมื่อเครื่องพิมพ์บูตขึ้นมาอีกครั้ง การติดตั้งไดรเวอร์ก็เป็นอันเสร็จสิ้น และคอมพิวเตอร์ก็จะจดจำเครื่องพิมพ์ของคุณ หากคุณไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เป็นอันดับแรก โปรดดูที่ สิ่งที่ต้องทำหากลืมติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ก่อน