การสื่อสารผ่าน USB
การสื่อสารผ่าน USB

การสื่อสารผ่าน USB

ต้องปิดเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือถอดสายเคเบิลสื่อสาร
มาตรฐานการสื่อสารที่เครื่องพิมพ์ใช้คือ USB 2.0 ผ่านสายชาร์จ ปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลจะเป็นหัวต่อ USB Type-A และปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็น USB Type-C
ให้เสียบหัวต่อ Type-C ซึ่งเป็นหัวต่อที่เล็กกว่าเข้ากับเครื่องพิมพ์ หัวต่อไม่มีร่องหรือสลัก ดังนั้นจึงสามารถเสียบได้ทั้งสองทิศทาง แต่ถ้าไม่สามารถเสียบเข้าไปได้ ก็อย่าพยายามฝืนเสียบเข้าไป ในส่วนของหัวต่อ Type-A ให้เสียบเข้ากับพอร์ตโฮสต์ USB 2.0 เครื่องพิมพ์ใช้สาย USB ในการชาร์จเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ อะแดปเตอร์ AC เป็น USB) และเพื่อสื่อสารระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์
การสื่อสารผ่าน USB
ไดรเวอร์ USB รวมอยู่ในไดรเวอร์ Zebra Designer ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Zebra