โหมดการทำงานของ Bluetooth และการสื่อสาร
โหมดการทำงานของ Bluetooth และการสื่อสาร

โหมดการทำงานของ Bluetooth และการสื่อสาร

bluetooth.minimum_security_mode SGD จะกำหนดระดับความปลอดภัยที่เครื่องพิมพ์จะใช้ในการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth หากต้องการเปลี่ยนโหมดความปลอดภัยและการตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ Zebra Setup Utilities
นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ ZQ220 Plus ยังสามารถจดจำอุปกรณ์ Bluetooth ที่เคยจับคู่ได้ด้วย โดยจะเก็บบันทึกข้อมูลการจับคู่ไว้ แม้จะเปิด-ปิดเครื่องหรือตัดการเชื่อมต่อก็ยังจับคู่กันอยู่ตลอด ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องทำการจับคู่ใหม่ทุกครั้งที่ทำการเชื่อมต่อ
ตามค่าเริ่มต้น bluetooth.bonding SGD จะเปิดใช้งานเสมอ
นอกจากนี้ยังรองรับฟังก์ชัน Scan and Pair (สแกนและจับคู่) ผ่านทางอุปกรณ์แบบพกพาและฉลาก MAC Address ที่อยู่ใต้เครื่องพิมพ์
การสื่อสารผ่าน Bluetooth
1
ฉลาก MAC Address
เครื่องพิมพ์ ZQ220 Plus มาพร้อมเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น หรือ Near Field Communication (NFC) แบบพาสซีฟอีกด้วย ผู้ใช้จะสามารถจับคู่กับอุปกรณ์แบบพกพาที่รองรับเทคโนโลยี NFC ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้คุณสมบัติ Print Touch (แตะสั่งพิมพ์) ที่อยู่ด้านบนตัวเครื่องพิมพ์ แท็ก NFC มี BDADDR ของเครื่องพิมพ์ฝังอยู่ใน URL บนแท็ก เพียงแค่นำอุปกรณ์แบบพกพาที่รองรับเทคโนโลยี NFC ไปสัมผัสกับไอคอนแตะสั่งพิมพ์บนตัวเครื่องพิมพ์ ก็จะสามารถเชื่อมต่อและจับคู่อุปกรณ์แบบพกพากับเครื่องพิมพ์ได้ (โปรดดูที่ การใช้ Near Field Communication (NFC)