โหมดความปลอดภัย 4: การจับคู่อุปกรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย
โหมดความปลอดภัย 4: การจับคู่อุปกรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย

โหมดความปลอดภัย 4: การจับคู่อุปกรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย

การจับคู่อุปกรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย หรือ Simple Secure Pairing (SSP) คือสถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่เริ่มรองรับตั้งแต่ Bluetooth เวอร์ชัน 2.1 เป็นต้นไป บังคับใช้ในระดับ Service คล้ายกับโหมดอื่นๆ โดยจะต้องใช้สถาปัตยกรรมนี้เมื่ออุปกรณ์ทั้งคู่มี BT เวอร์ชัน 2.1 หรือใหม่กว่า ขณะนี้โหมด 4 รองรับ Association Model สี่แบบ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับการให้บริการจะต้องจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้: ต้องมีคีย์เชื่อมโยงที่ได้รับการรับรอง, ต้องมีคีย์เชื่อมโยงที่ไม่ต้องได้รับการรับรอง หรือไม่ต้องใช้โหมดความปลอดภัย สถาปัตยกรรม SSP ปรับปรุงความปลอดภัยโดยการเพิ่มระบบเข้ารหัสกุญแจสาธารณะ ECDH เข้ามา เพื่อป้องกันการแอบฟังแบบพาสซีฟ