การออกแบบฉลาก
การออกแบบฉลาก

การออกแบบฉลาก

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทางในการออกแบบฉลากสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีช่องว่างระหว่างแผ่น สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีแถบสีดำ และสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal ภาพประกอบสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทมีค่าพิกัดความเผื่อที่แนะนำ บริเวณที่ต้องกันออก และขอบเขตการพิมพ์ที่ปลอดภัยระบุเอาไว้ด้วย ซึ่งออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตรวจจับตามแนวตั้งในระหว่างการพิมพ์ โดยขนาดจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการตรวจจับของผลิตภัณฑ์และค่าพิกัดความเผื่อของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ Zebra แนะนำ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีช่องว่างระหว่างแผ่น
1
ความสูงของฉลาก CPCL
2
ทิศทางการป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
3
ขอบล่างสุดของฉลากที่ตัดโดยใช้แม่พิมพ์
4
ขอบบนสุดของฉลากที่ตัดโดยใช้แม่พิมพ์
ความสูงสูงสุดของฉลาก = "H" = 2.5 มม. (0.10 นิ้ว)
สื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal
1
ทิศทางการป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
2
ขอบเขตการพิมพ์ที่ปลอดภัย
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีแถบสีดำ
1
ความสูงของฉลาก CPCL
2
แถบสีดำ
3
ทิศทางการป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
4
ขอบเขตการพิมพ์ที่ปลอดภัย
ความสูงสูงสุดของฉลาก = "H" = 2.5 มม. (0.10 นิ้ว)