ขนาดของเครื่องหมายสีดำ (สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใบเสร็จ)
ขนาดของเครื่องหมายสีดำ (สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใบเสร็จ)

ขนาดของเครื่องหมายสีดำ (สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใบเสร็จ)

เครื่องหมายสีดำ (มีลักษณะเป็นแถบหรือเป็นขีดๆ) บนสื่อสิ่งพิมพ์แบบสะท้อนแสง ควรจะยาวเลยเส้นกึ่งกลางของม้วนที่ด้านหน้ากระดาษ
  • ความกว้างขั้นต่ำของเครื่องหมาย: 15 มม. (0.59 นิ้ว) โดยตั้งฉากกับขอบสื่อสิ่งพิมพ์ และอยู่กึ่งกลางความกว้างของม้วน
  • ความยาวของเครื่องหมาย: 4.8 - 6.0 มม. (0.19 - 0.24 นิ้ว) โดยขนานกับขอบสื่อสิ่งพิมพ์