พื้นที่ฉลาก
พื้นที่ฉลาก

พื้นที่ฉลาก

เซนเซอร์ตรวจจับสื่อสิ่งพิมพ์/แถบสีดำจะตรวจจับแถบสีเข้มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าบนสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้น เส้นทางในส่วนกึ่งกลางของกระดาษจะต้องปราศจากกราฟิกสีเข้มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า
กราฟิกที่มีสีเข้มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าหมายถึงสัญลักษณ์ บาร์โค้ด ข้อความ และ/หรือบริเวณต่างๆ ที่มีสี ซึ่งติดอยู่บนม้วนกระดาษใบเสร็จอยู่ก่อนแล้ว
พื้นที่ฉลาก
1
เส้นทางพื้นที่ฉลากกึ่งกลาง
พยายามให้กราฟิกสีดำ บาร์โค้ด และข้อความที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าอยู่ภายนอกเส้นทางของเซนเซอร์