ตัวอย่างการออกแบบฉลาก
ตัวอย่างการออกแบบฉลาก

ตัวอย่างการออกแบบฉลาก

เนื้อหาในส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างของฉลากทั้งที่มีและไม่มีปัญหา
ดีไซน์ฉลากที่มีปัญหา
ดีไซน์ฉลากที่ดี
สีเข้ม ข้อความที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า และกราฟิกต่างๆ ขวางเส้นทางของแถบสีดำที่ส่วนท้ายใบเสร็จ
เส้นทางกึ่งกลางไปจนถึงแถบสีดำปราศจากสีเข้ม ข้อความที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า หรือกราฟิก
ดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้กระดาษใบเสร็จสำเร็จรูปพร้อมพิมพ์ได้ที่ส่วน "คำสั่ง FORM" ใน "คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา CPCL" ที่ zebra.com/manuals