การชาร์จแบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่

ส่วนนี้อธิบายวิธีการชาร์จแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย
อย่าวางเครื่องชาร์จไว้ในบริเวณที่ของเหลวหรือวัตถุที่เป็นโลหะอาจตกลงไปในแท่นชาร์จได้