อะแดปเตอร์ AC เป็น USB
อะแดปเตอร์ AC เป็น USB

อะแดปเตอร์ AC เป็น USB

  1. เสียบอะแดปเตอร์ AC เป็น USB เข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง แล้วเสียบสาย USB เข้ากับตัวอะแดปเตอร์
  2. หมุนฝาปิดยางที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องพิมพ์เพื่อเข้าถึงพอร์ต USB
  3. ต่อสาย USB เข้าที่เครื่องพิมพ์
    สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ยังชาร์จไม่เต็มได้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม เพื่อการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุด