ความปลอดภัยของเครื่องชาร์จ
ความปลอดภัยของเครื่องชาร์จ

ความปลอดภัยของเครื่องชาร์จ

ส่วนนี้กล่าวถึงข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญของเครื่องชาร์จ
อย่าวางเครื่องชาร์จไว้ในบริเวณที่ของเหลวหรือวัตถุที่เป็นโลหะอาจตกลงไปในแท่นชาร์จได้
ใช้ความระมัดระวังในการระบุตำแหน่งของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศที่ฝาครอบด้านบนและด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่จะไม่ปิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจหากคุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ตลอดคืน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ได้รับการตั้งค่าสำหรับแรงดันไฟฟ้า AC ในพื้นที่ของคุณ และคุณกำลังใช้สายไฟ AC ที่ถูกต้องสำหรับประเทศที่มีการใช้งาน
โปรดดูข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจากคู่มือผู้ใช้แท่นวางในรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง