ความปลอดภัยของแบตเตอรี่
ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

ส่วนนี้กล่าวถึงข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญของแบตเตอรี่
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการลัดวงจรแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจ หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ อาจทำให้เกิดการลัดวงจร ซึ่งอาจทำให้เกิดแผลไหม้ การบาดเจ็บอื่นๆ หรืออาจก่อให้เกิดไฟลุกได้
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วด้วยวิธีที่ถูกต้องเสมอ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ การกำจัดทิ้งแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์
การใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจาก Zebra โดยตรงร่วมกับแบตเตอรี่ อาจทำให้ชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย และจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
ห้ามเผา ถอดแยกชิ้นส่วน ลัดวงจร หรือปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงกว่า 65°C (149°F)