เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบ 1 ช่อง
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบ 1 ช่อง

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบ 1 ช่อง

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบ 1 ช่องสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทีละ 1 ตัว ไฟ LED สีแดงจะสว่างค้างในขณะเครื่องชาร์จอยู่ และเมื่อชาร์จเต็มแล้ว ไฟสีเขียวจะสว่างค้าง
  1. เสียบอะแดปเตอร์ AC เป็น USB เข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง แล้วเสียบสาย USB เข้ากับตัวอะแดปเตอร์
  2. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ตที่ด้านหลังของเครื่องชาร์จ
  3. เอียงชุดแบตเตอรี่แล้วใส่ลงไปในช่องใส่แบตเตอรี่ หมุนแบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่จนล็อคเข้าที่และราบไปกับเครื่องชาร์จ
    ไฟ LED บนเครื่องชาร์จจะสว่างค้างเป็นสีแดงเข้มในขณะเครื่องชาร์จอยู่ และจะสว่างค้างเป็นสีเขียวเพื่อบ่งบอกว่าชาร์จเต็มแล้ว
    1
    ไฟ LED