การติดตั้งแบตเตอรี่
การติดตั้งแบตเตอรี่

การติดตั้งแบตเตอรี่

  1. หาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ทางด้านล่างของเครื่องพิมพ์
  2. เอียงชุดแบตเตอรี่แล้วใส่ลงไปในช่องใส่แบตเตอรี่
  3. หมุนแบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่จนล็อคเข้าที่และราบไปกับตัวเครื่องพิมพ์