การตั้งค่าซอฟต์แวร์
การตั้งค่าซอฟต์แวร์

การตั้งค่าซอฟต์แวร์

เครื่องพิมพ์นี้ใช้ภาษาเขียนโปรแกรม CPCL ของ Zebra ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการพิมพ์ผ่านอุปกรณ์แบบพกพา ภาษา CPCL ได้รับการอธิบายไว้อย่างครบถ้วนใน "คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา CPCL" โดยสามารถหาอ่านได้ที่ zebra.com/support นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ZebraDesigner Professional 3 ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างฉลากของ Zebra ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows® และมีอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกในการสร้างและแก้ไขฉลากในภาษาใดก็ได้