การใช้ Near Field Communication (NFC)
การใช้ Near Field Communication (NFC)

การใช้ Near Field Communication (NFC)

เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น หรือ Near Field Communication (NFC) ช่วยให้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น เครื่องพิมพ์นี้และสมาร์ทโฟน สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ขณะที่เทคโนโลยีอย่าง Bluetooth ใช้สัญญาณวิทยุ
NFC คือคลาสย่อยของเทคโนโลยีระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ หรือ Radio Frequency Identification (RFID) ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยอุปกรณ์ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกัน เทคโนโลยี NFC ทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้โดยการสัมผัสหรือนำเครื่องเข้าใกล้กัน โดยปกติแล้วจะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 7.62 ซม. (3 นิ้ว)
เครื่องพิมพ์นี้มีแท็ก NFC แบบพาสซีฟติดอยู่ ซึ่งบรรจุข้อมูลที่อุปกรณ์อื่นสามารถอ่านได้ เช่น สมาร์ทโฟน ตัวแท็ก NFC นั้นอ่านข้อมูลไม่ได้ แค่ส่งข้อมูลเท่านั้น
ส่วนอุปกรณ์แบบแอคทีฟจะสามารถอ่านข้อมูลและส่งข้อมูลได้ อุปกรณ์ NFC แบบแอคทีฟ เช่น สมาร์ทโฟน ไม่เพียงเก็บรวบรวมข้อมูลจากแท็ก NFC ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้อีกด้วย หรือแม้กระทั่งแก้ไขข้อมูลบนแท็ก NFC หากได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น เพื่อรับรองความปลอดภัย NFC มักจะสร้างช่องสื่อสารที่ปลอดภัยและใช้การเข้ารหัสเมื่อส่งข้อมูลละเอียดอ่อน
การจับคู่ NFC