สายสะพาย
สายสะพาย

สายสะพาย

สายสะพายเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายแยกต่างหาก เพื่อความสะดวกสบายในการพกพาเครื่องพิมพ์รุ่น ZQ220 Plus และ ZQ120 Plus ติดตัว สายสะพายมีห่วงเกี่ยวแบบหมุนได้ที่แข็งแรงทนทาน ซึ่งมีไว้สำหรับเกี่ยวเข้ากับแท่งยึดสายสะพายสองจุดที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ การปรับสายสะพายสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ยาวได้มากที่สุด 142.2 ซม. (56 นิ้ว) เมื่อวัดจากปลายสุดถึงปลายสุด
  1. เกี่ยวห่วงเกี่ยวแต่ละอันเข้ากับแท่งยึดสายสะพายที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
    1
    ห่วงเกี่ยวแบบหมุนได้
  2. ห้อยสายสะพายไว้เหนือไหล่ข้างหนึ่งเพื่อให้เครื่องพิมพ์แขวนในแนวตั้งอย่างมั่นคง