กระเป๋า
กระเป๋า

กระเป๋า

เครื่องพิมพ์มีกระเป๋าที่ช่วยปกป้องเครื่องพิมพ์จากสภาพแวดล้อม และยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถห้อยเครื่องพิมพ์จากเข็มขัดได้ด้วย เส้นทางเข้า-ออกของกระดาษนั้นเปิดโล่ง เพื่อให้สามารถพิมพ์และกดปุ่มควบคุมต่างๆ ได้ขณะที่เครื่องยังอยู่ในกระเป๋า ห่วงตัว D มีไว้ใช้ต่อสายคล้องไหล่
  1. ยกปากกระเป๋าด้านบนขึ้น ซึ่งยึดด้วยแถบตีนตุ๊กแก
  2. ใส่เครื่องพิมพ์เข้าไปในกระเป๋า โดยหันด้านใต้ของเครื่องพิมพ์ไปข้างหน้าดังภาพ
  3. หมุนกระเป๋าจนกระทั่งเห็นจอภาพ LCD และปุ่มควบคุมสำหรับผู้ใช้ ซึ่งเห็นได้ผ่านช่องพลาสติก ยกส่วนครึ่งล่างของช่องพลาสติกขึ้นเพื่อเข้าถึงเส้นทางเข้า-ออกของกระดาษ