การเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่าน Zebra Setup Utilities
การเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่าน Zebra Setup Utilities

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่าน Zebra Setup Utilities

หากต้องการ คุณสามารถใช้ Zebra Setup Utilities เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ลงใน Windows ได้ โดยใช้ขั้นตอนนี้หลังจากติดตั้งไดรเวอร์เสร็จแล้ว
 1. ติดตั้งโปรแกรม Zebra Setup Utilities หากจำเป็น
  1. ไปที่ zebra.com/setup และดาวน์โหลด Zebra Setup Utilities สำหรับ Windows
  2. รันไฟล์
   zsu-xxxxxxx.exe
   ที่คุณดาวน์โหลดมา
  3. ทำตามข้อความแจ้งในตัวช่วยติดตั้ง InstallAware Wizard
  4. ในหน้าจอสุดท้ายของตัวช่วยติดตั้ง ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก
   Run Zebra Setup Utilities now
   (รัน Zebra Setup Utilities ตอนนี้) แล้วคลิก
   Finish
   (เสร็จสิ้น)
  5. ทำตามข้อความแจ้งในตัวช่วยเตรียมระบบ System Prepare Wizard
 2. เปิดโปรแกรม
  Zebra Setup Utilities
  หากจำเป็น
 3. คลิก
  Install New Printer
  (ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่)
  ตัวช่วยติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
 4. คลิก
  Next
  (ถัดไป)
  คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้เลือกตัวเลือกการติดตั้ง
 5. คลิก
  Install Printer
  (ติดตั้งเครื่องพิมพ์)
  คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้เลือกประเภทเครื่องพิมพ์ รุ่นของเครื่องพิมพ์จะอยู่ที่ด้านบนตัวเครื่องพิมพ์ ถัดจากแถบฟันปลาฉีกกระดาษ หรืออยู่บนสติกเกอร์ชิ้นส่วนใต้เครื่องพิมพ์
 6. คลิก
  Next
  (ถัดไป)
  คุณจะได้รับแจ้งว่าเครื่องพิมพ์ได้รับการติดตั้งแล้ว
 7. คลิก
  Add new printer
  (เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่)
  คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ พอร์ตที่เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อ และภาษาที่ปรากฏบนจอภาพเครื่องพิมพ์ คลิก
  USB001
 8. คลิก
  Next
  (ถัดไป)
  คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้เปิดตัวช่วยการตั้งค่าอื่นๆ
 9. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วคลิก
  Finish
  (เสร็จสิ้น)
  เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ หากคุณได้รับข้อความแจ้งว่าโปรแกรมอื่นอาจได้รับผลกระทบ ให้คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการต่อ