หน้าจอแสดงข้อมูล
หน้าจอแสดงข้อมูล

หน้าจอแสดงข้อมูล

หน้าจอแสดงข้อมูลจะปรากฏขึ้นเมื่อจะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อความให้ผู้ใช้ทราบ หน้าจอจะแยกเป็นสองส่วน: ส่วนบนจะแสดงไอคอนเหมือนกับที่อธิบายไว้ทางด้านบนในส่วนหน้าจอแสดงการทำงาน ส่วนล่างจะแสดงข้อความ มีข้อความ 2 ประเภทที่จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูล: ข้อความที่แสดงในระยะเวลาที่กำหนด และข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการ