ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่

ก่อนเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานเป็นปกติหรือไม่ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้วิธีการ Two-key เพื่อพิมพ์ฉลากการกำหนดค่า หากพิมพ์ฉลากออกมาไม่ได้ โปรดดูที่ การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา