หน้าจอการกำหนดค่า
หน้าจอการกำหนดค่า

หน้าจอการกำหนดค่า

หน้าจอการกำหนดค่ามีไว้ใช้เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เครื่องพิมพ์ หรือสั่งเริ่มพิมพ์ฉลากการกำหนดค่า รายชื่อพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้มีดังนี้:
  • ความเข้ม: เพิ่มหรือลดความเข้มโดยกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
  • เปิดเครื่อง: เลือก Feed On (เปิดการป้อน) หรือ Feed Off (ปิดการป้อน) โดยกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
  • ปิดหัวพิมพ์: เลือก Head Open (หัวพิมพ์เปิดอยู่) หรือ Head Close (หัวพิมพ์ปิดอยู่) โดยกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
  • Power Sleep Mode: เลือก Enable (เปิดใช้งาน) หรือ Disable (ปิดใช้งาน) โดยกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
  • พิมพ์: พิมพ์รายงานการกำหนดค่าโดยกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
  • MAC Address: เลือก Display On (เปิดจอภาพ) หรือ Display Off (ปิดจอภาพ) โดยกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
  • ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์: เลือก Journal (สื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal), Front Black Mark (เครื่องหมายสีดำด้านหน้า), Back Black Mark (เครื่องหมายสีดำด้านหลัง) หรือ Label (ฉลาก) โดยกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์
  • ออกจากการกำหนดค่า: ออกจากหน้าจอการกำหนดค่า แล้วกลับไปยังหน้าจอแสดงการทำงานโดยกดปุ่ม ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์