หน้าจอพัก
หน้าจอพัก

หน้าจอพัก

หน้าจอพักจะปรากฏขึ้นภายใน 10 วินาทีหลังไม่มีการใช้งานเครื่อง โดยในสถานะนี้ หน้าจอจะแสดงโลโก้ Zebra เลื่อนจากซ้ายไปขวา หรือไอคอนชาร์จแบตเตอรี่หากเครื่องพิมพ์กำลังชาร์จอยู่
หน้าจอพัก