ปุ่มควบคุมเครื่อง
ปุ่มควบคุมเครื่อง

ปุ่มควบคุมเครื่อง

เครื่องพิมพ์มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบสามปุ่มสำหรับการเลือกเมนู และจอภาพ OLED ที่ติดสว่างตลอดเวลาขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดอยู่
ปุ่มควบคุมเครื่อง
1
จอภาพ OLED - แสดงสถานะของฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
2
ปุ่มป้อนกระดาษ - กดเพื่อขยับสื่อสิ่งพิมพ์ฉลากไปข้างหน้าหนึ่งแผ่นเปล่า หรือขยับสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal ไปในระยะที่ซอฟต์แวร์กำหนดไว้
3
ปุ่มกำหนดค่า - กดเพื่อเลือกตัวเลือกในเมนูบนจอ LCD
4
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง - กดเพื่อเปิดเครื่อง กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง