การโหลดสื่อสิ่งพิมพ์
การโหลดสื่อสิ่งพิมพ์

การโหลดสื่อสิ่งพิมพ์

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ (ใบเสร็จ) หรือฉลากชนิด Label Stock อย่างต่อเนื่อง
  1. เลื่อนสลักปลดล็อคไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์ ยกและหมุนฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์
  2. ใส่ม้วนสื่อสิ่งพิมพ์ (ในทิศทางตามภาพ) ลงในช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์ ม้วนสื่อสิ่งพิมพ์ควรสามารถหมุนได้อย่างอิสระภายในช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์
  3. ปิดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์จนกระทั่งคลิกเข้าที่ และสื่อสิ่งพิมพ์ขยับไปข้างหน้าตามภาพ
    ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปรับความยาวของการป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคำสั่ง Set Get Do (SGD) ได้จากคู่มือการเขียนโปรแกรม