Dil Ayarları
Dil Ayarları
View content for :
Product:

Dil Ayarları

Dil Ayarları
Dil Ayarı
Açıklama
Command Language (Komut Dili)
Uygun komut dilini seçin.
Kabul edilen değerler:
Tüm değerler tüm yazıcılarda kabul edilmez.
!
işaretini kullanın
Yazıcınızın desteklediği değer aralığını görmek için
U1 getvar "allcv"
komutunu kullanın. Listelenenler dışındaki değerler, kullanılan ürün yazılımı sürümüne bağlı olarak kullanılabilir.
  • EPL_ZPL
  • EPL
  • ZPL
  • HYBRID_XML_ZPL
  • APL-D
  • APL-I
Kullanılan SGD komutu:
device.languages
Emulation (Emülasyon)
Yazıcınıza herhangi bir Sanal Cihaz/Emülasyon uygulaması yüklüyse bunları etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Bunların yazıcıda yüklü olup olmadığını görmek için aşağıdaki SGD komutlarından birinin
getvar
formunu kullanın.
Daha fazla bilgi için uygun Sanal Cihaz/Emülasyon Kullanım Kılavuzuna gidin veya yerel satıcınıza başvurun.)
Kullanılan SGD komutu:
apl.enable
device.languages