Port Ayarları
Port Ayarları
View content for :
Product:

Port Ayarları

Port Ayarları
Port Ayarı
Açıklama
Baud Rate (Baud Hızı)
Ana bilgisayar tarafından kullanılan ile uyumlu baud değerini seçin.
Kabul edilen değerler:
 • 115200
 • 57600
 • 38400
 • 28800
 • 19200
 • 14400
 • 9600
 • 4800
İlgili ZPL komutları:
^SC
Kullanılan SGD komutu:
comm.baud
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Serial Communications Setup (Seri İletişim Kurulumu)
Data Bits (Veri Bitleri)
Ana bilgisayar tarafından kullanılan ile uyumlu veri bitleri değerini seçin.
Kabul edilen değerler:
7 veya 8
İlgili ZPL komutları:
^SC
Kullanılan SGD komutu:
comm.data_bits
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Serial Communications Setup (Seri İletişim Kurulumu)
Parity (Parite)
Ana bilgisayar tarafından kullanılan ile uyumlu parite değerini seçin.
Kabul edilen değerler:
 • NONE (YOK)
 • EVEN (ÇİFT)
 • ODD (TEK)
İlgili ZPL komutları:
^SC
Kullanılan SGD komutu:
comm.parity
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Serial Communications Setup (Seri İletişim Kurulumu)
Host Handshake (Sunucu Uyuşması)
Ana bilgisayar tarafından kullanılan ile uyumlu sunucu uyuşması protokolünü seçin.
Kabul edilen değerler:
 • XON/XOFF
 • RTS/CTS
 • DSR/DTR
İlgili ZPL komutları:
^SC
Kullanılan SGD komutu:
comm.handshake
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Serial Communications Setup (Seri İletişim Kurulumu)