Varsayılanları veya Son Kaydedilen Değerleri Yükleme
Varsayılanları veya Son Kaydedilen Değerleri Yükleme
View content for :
Product:

Varsayılanları veya Son Kaydedilen Değerleri Yükleme

Yazıcıyı varsayılan değerlere veya son kaydedilen değerlere geri yüklemek, işler beklendiği gibi çalışmıyorsa yardımcı olabilir.
Bu değerleri geri yükleme yolları için Varsayılanları Yükleme bölümüne bakınız.
FACTORY (FABRİKA)
Ağ ayarları dışındaki tüm yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler. Varsayılanları yüklerken dikkatli olmanız gerekir. Elle yapılan ayarların hepsini tekrar yüklemek zorunda kalacaksınız.
NETWORK (AĞ)
Yazıcının kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusunu yeniden başlatır. Kablosuz bir yazdırma sunucusu ile yazıcı kablosuz ağınızla da yeniden ilişkilendirecektir.
LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN)
En son kalıcı kayıttaki ayarları yükler.