Sensor Profile (Sensör Profili)
Sensor Profile (Sensör Profili)

Sensor Profile (Sensör Profili)

Sensör profili resmi yazdırmak için
Menu
Print
Sensors
Print: Sensor Profile
(Menü > Yazdır > Sensörler > Yazdır: > Sensör Profili) öğelerine dokunun. Resim, çeşitli gerçek etiketler veya biletler boyunca uzanır.
Aşağıdaki durumlarda sorun gidermek için sensör profili görüntüsünü kullanın:
  • Yazıcı, etiketler arasındaki boşlukları (web) belirlerken zorlanır.
  • Yazıcı bir etiket üzerindeki önceden yazdırılmış alanları boşluk (web) olarak hatalı tanımlayabilir.
  • Yazıcı şeridi tanımlayamıyor.
Sonuçlarınızı bu bölümde gösterilen örneklerle karşılaştırın. Sensör hassasiyetinin ayarlanması gerekiyorsa yazıcıyı kalibre edin. (Bkz. Şerit ve Medya Sensörlerini Kalibre Etme.)

Şerit Sensör Profili

Sensör profilinde RIBBON (ŞERİT) (1) etiketli satır, şerit sensörü okumalarını gösterir. Şerit sensörü eşik ayarları OUT (SON) (2) ile gösterilir. Şerit okumaları eşik değerinin altındaysa yazıcı, şeridin yüklendiğini onaylamaz.
Sensör Profili (Şerit Bölümü)

Medya Sensör Profili

Sensör profilindeki MEDIA (MEDYA) (1) etiketli satır, medya sensör okumalarını gösterir. Medya sensörü eşik ayarları WEB (2) ile gösterilir. Medya sonu eşiği OUT (SON) (3) ile gösterilir. Yukarı veya aşağı sivri uçlar (4) etiketler arasındaki ayrımları (ağ, çentik veya siyah işaret) belirtir ve sivri uçlar (5) arasındaki çizgiler etiketlerin bulunduğu yeri gösterir.
Sensör profil çıktısını medyanızın uzunluğu ile karşılaştırdığınızda çıkışlar, medya üzerinde bulunan boşluklarla aynı mesafede olmalıdır. Mesafeler aynı değilse yazıcı, boşlukların nereye yerleştirildiğini belirleyemiyor olabilir.
Medya Sensör Profili (Boşluk/Çentik Medya)
Sensör Profili (Siyah İşaret Medyası)