Diğer Sorunlar
Diğer Sorunlar
View content for :
Product:

Diğer Sorunlar

Sorun
Olası Neden
Önerilen Çözüm
USB Ana Bilgisayar Portu, Bir USB Cihazını Tanımıyor
Yazıcı, bir USB cihazını tanımıyor veya USB ana bilgisayar portuna takılı bir USB cihazındaki dosyaları okumuyor.
Yazıcı, şu anda yalnızca en fazla 1 TB boyutundaki USB sürücülerini desteklemektedir.
1 TB veya daha küçük bir USB sürücüsü kullanın.
USB cihazı, kendi harici gücüne ihtiyaç duyabilir.
USB cihazınız harici güç gerektiriyorsa çalışan bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.
Yazıcı Parametreleri Beklendiği Gibi Ayarlanmadı
Parametre ayarlarında yapılan değişiklikler etki etmedi.
YA DA
Bazı parametreler beklenmedik bir şekilde değişti.
Bir ürün yazılımı ayarı veya komutu, parametrenin değiştirilmesini engelledi.
Etiket biçimlerini veya biçimleri yazıcıya göndermek için kullandığınız yazılımın ayarlarını kontrol edin.
Gerekirse ZPL, ZBI, Set‑Get‑Do, Mirror ve WML Programlama Kılavuzuna başvurun veya servis teknisyeni ile iletişime geçin. Kılavuzun bir kopyasına zebra.com/manuals adresinden erişebilirsiniz.
Etiket biçimindeki bir komut, parametreyi önceki ayara döndürdü.
IP Adresi Değişiyor
Yazıcım, bir süre kapalı kaldıktan sonra yazdırma sunucusuna yeni bir IP adresi atıyor.
Ağınızın ayarları, ağın yeni bir IP adresi atamasına neden oluyor.
Yazıcının IP adreslerini değiştirmesi sizin için sorunlara neden oluyorsa yazıcıya statik bir IP adresi atamak için şu adımları izleyin:
 1. Yazdırma sunucunuz için (kablolu, kablosuz veya her ikisi) IP adresine, alt ağ maskesine ve ağ geçidine hangi değerlerin atanması gerektiğini öğrenin.
 2. Uygun IP protokolü değerini PERMANENT (KALICI) olarak değiştirin.
 3. Uygun yazdırma sunucusunun IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi değerlerini kalmalarını istediğiniz şekilde değiştirin.
 4. Ağı sıfırlayın.
Kablolu veya Kablosuz Bağlantılarla Bağlanamıyor
Yazıcıma manuel olarak bir kablosuz IP adresi, alt ağ ve ağ geçidi girdim ancak kablolu veya kablosuz ağıma bağlanmıyor.
Değerler değiştirildikten sonra yazıcının ağı sıfırlanmalıdır.
Ağı sıfırlayın.
Bir ESSID değeri belirtilmedi.
 1. Kablosuz bağlantı için aşağıdaki Set/Get/Do komutunu kullanarak kablosuz yönlendiriciniz tarafından kullanılan değerle eşleşen ESSID değerini belirtin:
  ! U1 setvar "wlan.essid" "value"
  burada "value" (değer), yönlendiricinizin ESSID'sidir (bazen ağ SSID'si olarak adlandırılır). Yönlendiricinizin varsayılan bilgilerini içeren bir çıkartma için yönlendiricinizin arkasına bakabilirsiniz.
  Bilgiler varsayılandan değiştirilmişse kullanılacak ESSID değeri için ağ yöneticinize danışın.
 2. Yazıcı hala bağlanmıyorsa ağı sıfırlayın ve yazıcıyı kapatıp açın.
ESSID veya diğer değer doğru şekilde belirtilmedi.
 1. Bir ağ yapılandırma etiketi yazdırın ve değerlerinizi doğrulayın.
 2. Gerekli düzeltmeleri yapın.
 3. Ağı sıfırlayın.
Kalibrasyon Sorunları
Otomatik Kalibrasyon başarısız oldu.
Medya veya şerit yanlış yüklenmiş.
Medya ve şeridin doğru bir şekilde yüklendiğinden emin olun. Bkz. Şeridi Yükleme ve Medyayı Yükleme.
Sensörler medyayı veya şeridi algılayamadı.
Yazıcıyı kalibre edin. Bkz. Şerit ve Medya Sensörlerini Kalibre Etme.
Sensörler kirli veya yanlış yerleştirilmiş.
Sensörlerin temiz olduğundan ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Medya türü yanlış ayarlanmış.
Yazıcıyı doğru medya türüne (aralık/çıkıntı, sürekli veya işaret) ayarlayın.
Aralıklı etiketlere sürekli etiket olarak davranılıyor.
Medya kullanılıyor olduğundan yazıcı kalibre edilmedi.
Yazıcıyı kalibre edin. Bkz. Şerit ve Medya Sensörlerini Kalibre Etme.
Yazıcı sürekli medya için yapılandırılmıştır.
Yazıcıyı doğru medya türüne (aralık/çıkıntı, sürekli veya işaret) ayarlayın.
Yazıcı Kilitleniyor
Tüm gösterge ışıkları açık ve yazıcı kilitleniyor.
Dahili elektronik veya ürün yazılımı arızası.
Yazıcıyı kapatıp açın. Sorun devam ederse servis teknisyeni ile iletişime geçin.
Yazıcı açılırken kilitleniyor.
Ana işlem kartı arızası.