Communication Diagnostics Test (İletişim Tanılama Testi)
Communication Diagnostics Test (İletişim Tanılama Testi)
View content for :
Product:

Communication Diagnostics Test (İletişim Tanılama Testi)

İletişim tanılama testi, yazıcı ve ana bilgisayar arasındaki ara bağlantıyı kontrol etmeye yönelik bir sorun giderme aracıdır. Yazıcı tanılama modundayken, ana bilgisayardan alınan, ASCII metni altındaki on altılı değerli ASCII karakterleri gibi tüm verileri yazdırır. Yazıcı, CR (satır başı) gibi kontrol kodları dahil alınan tüm karakterleri yazdırır. Bu testten tipik bir test etiketi örneği verilmiştir.
Test etiketini ters şekilde yazdırın.
Communications Diagnostics Test Label (İletişim Tanılama Testi Etiketi)
 1. Yazdırma genişliğini test için kullanılan etiket genişliğine eşit veya daha az bir genişliğe ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Yazdırma Genişliği.
 2. DIAGNOSTICS MODE
  (TANILAMA MODU) seçeneğini
  ENABLED
  (ETKİN) konuma getirin. Yöntemler için bkz. İletişim Tanılama Modu.
  Yazıcı tanılama moduna girer ve test etiketi üzerindeki ana bilgisayardan alınan herhangi bir veriyi yazdırır.
 3. Hata kodları için test etiketini kontrol edin. Herhangi bir hata için iletişim parametrelerinizin doğru olup olmadığını kontrol edin.
  Hatalar test etiketi üzerinde aşağıdaki gibi gösterilir:
  • FE çerçeve hatasını gösterir.
  • OE aşım hatasını gösterir.
  • PE parite hatasını gösterir.
  • NE gürültü durumunu gösterir.
 4. Bu otomatik test işleminden çıkmak ve normal çalışmaya geri dönmek için yazıcıyı kapalı (O) konuma ve ardından açık (I) konuma getirin.