Bluetooth Düşük Enerji (BTLE)
Bluetooth Düşük Enerji (BTLE)
View content for :
Product:

Bluetooth
Düşük Enerji (BTLE)

Sınırlamalar ve gereklilikler
Birçok mobil cihaz, yazıcının 9,1 metrelik (30 fit) yarıçapında yazıcıyla iletişim kurabilir.
Bağlantılar ve yapılandırma
Yazıcınızı bir Bluetooth arabirimi kullanacak şekilde yapılandırmak amacıyla özel talimatlar için Zebra Bluetooth Kullanıcı Kılavuzu'na bakın. Bu kılavuza zebra.com/manuals adresinden erişebilirsiniz.