USB Ana Bilgisayar Portu
USB Ana Bilgisayar Portu
View content for :
Product:

USB Ana Bilgisayar Portu

Sınırlamalar ve gereklilikler
USB ana bilgisayar portuna yalnızca bir cihaz takabilirsiniz. İkinci bir cihazı, diğer cihazın USB bağlantı noktasına takarak kullanamazsınız veya yazıcıdaki bir USB ana bilgisayar portunu, aynı anda birden fazla cihazı kabul edecek şekilde ayırmak için adaptör kullanamazsınız.
Bağlantılar ve yapılandırma
Ek yapılandırma gerekmez.