r-zt4x1-print-menu
Yazdırma Menüsü

Yazdırma Menüsü

Menü Ekranı
Menü Seçeneği Açıklaması
Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Darkness (Koyuluk)
Yazdırma koyuluğunu, iyi yazdırma kalitesi sunan en düşük ayara getirin. Koyuluğu çok yükseğe getirirseniz etiket resmi net şekilde yazdırılmayabilir, barkodlar düzgün taranmayabilir, sayfaya şerit çekilebilir ya da yazıcı kafası erken aşınabilir.
Kabul edilen değerler:
0,0 ila 30,0
İlgili ZPL komutları:
^MD
~SD
Kullanılan SGD komutu:
print.tone
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Darkness (Koyuluk)
Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Print Speed (Yazdırma Hızı)
Etiket yazdırmak için saniyede inç (ips) cinsinden hız seçin. Daha düşük yazdırma hızları, daha iyi yazdırma kalitesi sunar.
Kabul edilen değerler:
İlgili ZPL komutları:
^PR
Kullanılan SGD komutu:
media.speed
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Print Speed (Yazdırma Hızı)
Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Print Type (Yazdırma Türü)
Yazıcının yazdırma işlemi için şerit kullanması gerekip gerekmediğini belirleyin.
Kabul edilen değerler:
 • Thermal Transfer (Termal Aktarım): Şerit ve termal aktarım medyasını kullanır.
 • Direct Thermal (Doğrudan Termal): Doğrudan termal medya kullanır ve şerit kullanmaz.
İlgili ZPL komutları:
^MT
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.print_method
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Kurulumu)
Print Method (Yazdırma Yöntemi)
Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Label Type (Etiket Türü)
Kullandığınız medya türünü seçin.
Kabul edilen değerler:
Continuous (Sürekli), Gap/Notch (Boşluk/Çentik), Mark (İşaret)
Continuous
(Sürekli) öğesini seçerseniz etiket formatınıza etiket uzunluğu da eklemeniz gerekir (ZPL kullanıyorsanız
^LL
). Çeşitli aralıklı medya için
Gap/Notch
(Boşluk/Çentik) ya da
Mark
(İşaret) öğesini seçerseniz yazıcı, etiket uzunluğunu hesaplamak için medyayı besler.
İlgili ZPL komutları:
^MN
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.media_type
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Ayarları)
Media Type (Medya Türü)
Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Label Length (Etiket Uzunluğu)
Kalibre edilmiş etiket uzunluğunu noktalar halinde görüntüleyin.
Bu değer, aşağıdaki koşullardan yalnızca biri altında değiştirilebilir:
 • yazıcı sürekli medyaya ayarlanmışsa
 • İkinci
  ^LL
  parametresi
  Y
  olarak ayarlanmışsa
İlgili ZPL komutları:
^LL
Print (Yazdır)
Print Quality (Yazdırma Kalitesi)
Label Width (Dots) [Etiket Genişliği (Noktalar)]
Kullanılmakta olan etiketlerin genişliğini nokta olarak belirleyin. Varsayılan değer, yazıcı kafasının DPI değerine bağlı olarak yazıcının maksimum genişliğidir.
Kabul edilen değerler:
Genişliği fazla dar ayarlamak, etiketin bazı bölümlerinin medyaya yazdırılmamasına neden olabilir. Genişliği fazla ayarlamak, biçimlendirme hafızasını boşa harcamaya ve yazıcının etiketten taşırıp merdane silindirine yazdırmasına sebep olabilir. Görüntü
^POI
ZPL II komutu kullanılarak ters çevrildiyse bu ayar, etiket biçiminin yatay pozisyonunu etkileyebilir.
İlgili ZPL komutları:
^PW
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.print_width
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Kurulumu)
Print Width (Yazdırma Genişliği)
Kabul edilen değerler:
Tear Off (Yırtma), Peel Off (Çıkarma), Rewind (Geri Sarma), Cutter (Kesici), Delayed Cut (Gecikmeli Kesim), Linerless Peel (Astarsız Soyma), Linerless Rewind (Astarsız Geri Sarma), Linerless Tear (Astarsız Yırtma), Applicator (Aplikatör), Linerless Cut (Astarsız Kesim), Linerless Delayed Cut (Astarsız Gecikmeli Kesim)
İlgili ZPL komutları:
^MM
Kullanılan SGD komutu:
media.printmode
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Print Mode (Yazdırma Modu)
Gerekirse yazdırmadan sonra medyanın konumunu yırtma çubuğunun üzerine kaydırın.
 • Daha düşük değerler, medyayı belirtilen sayıda nokta kadar yazıcıya taşır (yırtma çizgisi yazdırılan etiketin kenarına yakınlaşır).
 • Daha yüksek değerler medyayı yazıcı dışına hareket ettirir (yırtma çizgisi sonraki etiketin ön kenarına yakınlaşır).
Kabul edilen değerler:
–120 ila +120
İlgili ZPL komutları:
~TA
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.tear_off
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Tear Off (Yırtma)
Print (Yazdır)
Sensors (Sensörler)
Manual Calibration (Manuel Kalibrasyon)
Medya ve şerit sensörlerinin hassasiyetini ayarlamak için yazıcıyı kalibre edin.
Bir kalibrasyon prosedürünün yapılmasına ilişkin tüm talimatlar için bkz. Şerit ve Medya Sensörlerini Kalibre Etme.
İlgili ZPL komutları:
~JC
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.manual_calibration
Kontrol paneli tuşları:
Kalibrasyonu başlatmak için
PAUSE
(DURAKLAT) +
FEED
(BESLE) +
CANCEL
(İPTAL) düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
Kalibrasyon prosedürü web sayfalarından başlatılamaz. Sensör kalibrasyonu sırasında yapılan ayarlar için aşağıdaki web sayfasına bakın:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)
Zebra Teknik Desteği ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafından aksi belirtilmedikçe bu ayarları değiştirmeyin.
Print (Yazdır)
Sensors (Sensörler)
Label Sensor (Etiket Sensörü)
Etiket sensörünün hassasiyetini ayarlayın.
Bu değer, sensör kalibrasyonu sırasında ayarlanır. Zebra Teknik Desteği ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafından aksi belirtilmedikçe bu ayarları değiştirmeyin.
Kabul edilen değerler:
0 ila 255
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.label_sensor
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)
Print (Yazdır)
Sensors (Sensörler)
Sensor Type (Sensör Türü)
Kullanmakta olduğunuz medya için uygun olan medya sensörünü seçin. Yansıtıcı sensör tipik olarak siyah işaretli medya için kullanılır. Aktarıcı sensör tipik olarak diğer medya türleri için kullanılır.
Kabul edilen değerler:
TRANSMISSIVE (İLETKEN), REFLECTIVE (YANSITICI)
İlgili ZPL komutları:
^JS
Kullanılan SGD komutu:
device.sensor_select
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Ayarları)
Print (Yazdır)
Sensors (Sensörler)
Print:Sensor Profile (Yazdır: Sensör Profili)
Mevcut sensör değerlerine göre sensör ayarlarını gösterir. Sonuçları yorumlamak için bkz. Sensor Profile (Sensör Profili).
İlgili ZPL komutları:
~JG
Kontrol paneli tuşları:
Yazıcı açılırken
FEED
(BESLE) +
CANCEL
(İPTAL) düğmesini basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)
Print (Yazdır)
Print Station (Yazdırma Haznesi)
Değişken alanları bir etiket biçiminde doldurmak ve etiketi bir USB klavye, ölçek veya barkod tarayıcı gibi bir İnsan Giriş Cihazı (HID) kullanarak yazdırmak için bu menü öğesini kullanın. Bu seçeneği kullanmak için uygun bir etiket formatı, yazıcının E: sürücüsünde saklanmalıdır. Bu özelliği kullanarak bir alıştırma yapmak için USB Ana Bilgisayar Portlarını ve Print Touch Özelliğini Kullanma içindeki alıştırmalara bakın.
Bir HID'yi yazıcının USB ana bilgisayar portlarından birine taktığınızda, yazıcının E: sürücüsünde bir form seçmek için bu kullanıcı menüsünü kullanın. Formdaki değişken
^FN
alanlarını doldurmanız istendiğinde, yazdırmak istediğiniz etiket miktarını belirtebilirsiniz.
^FN
komutunu veya bu özellikle ilgili SGD komutlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için zebra.com/manuals adresinde Zebra Programlama Kılavuzuna bakın.
Bu menü öğesi, yalnızca yazıcıdaki bir USB ana bilgisayar portuna bir USB cihazı bağlıysa kullanılabilir.
Kullanılan SGD komutu:
usb.host.keyboard_input
[ON (AÇIK) olarak ayarlanmalıdır]
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_amount
Print (Yazdır)
Applicator (Aplikatör)
Applicator Port Mode (Aplikatör Port Modu)
Aplikatör portunun "End Print" (Yazdırmayı Bitir) sinyalinin nasıl çalışacağını kontrol eder.
Kabul edilen değerler:
Off (Kapalı)
1 = "End Print" (Yazdırmayı Bitir) sinyali normalde yüksek ve yalnızca yazıcı etiketi ileriye doğru hareket ettirdiğinde düşük.
2 = "End Print" (Yazdırmayı Bitir) sinyali normalde düşük ve yalnızca yazıcı etiketi ileriye doğru hareket ettirdiğinde yüksek.
3 = "End Print" (Yazdırmayı Bitir) sinyali normalde yüksek ve bir etiket yazdırıldığında ve konumlandırıldığında 20 ms boyunca düşük.
4 = "End Print" (Yazdırmayı Bitir) sinyali normalde düşük ve bir etiket yazdırıldığında ve konumlandırıldığında 20 ms boyunca yüksek.
İlgili ZPL komutları:
^JJ
Kullanılan SGD komutu:
device.applicator.end_print
Print (Yazdır)
Applicator (Aplikatör)
Start Print Mode (Yazdırmaya Başla Modu)
Aplikatör portunun "Start Print" (Yazdırmaya Başla) sinyalinin, düzey modunda mı yoksa darbe modunda mı olduğunu belirler.
Kabul edilen değerler:
Pulse (Darbe): Start Print (Yazdırmaya Başla) sinyali, bir sonraki etiket için onaylanmadan önce devre dışı bırakılmalıdır.
Level (Seviye): Start Print (Yazdırmaya Başla) sinyalinin sonraki etiketi yazdırmak için devre dışı bırakılması gerekmez. Start Print (Yazdırmaya Başla) sinyali düşük olduğu ve bir etiket biçimlendirildiği sürece bir etiket yazdırılır.
İlgili ZPL komutları:
^JJ
Kullanılan SGD komutu:
device.applicator.start_print
Print (Yazdır)
Applicator (Aplikatör)
Error on Pause (Duraklatmada Hata)
Yazıcının, aplikatör portu hatalarının nasıl ele alınacağını belirler. Bu özelliğin etkinleştirilmesi, "Service Required" (Servis Gerekli) pininin de onaylanmasına neden olur.
Kabul edilen değerler:
ENABLED, DISABLED (ETKİN, DEVRE DIŞI)
Kullanılan SGD komutu:
device.applicator.error_on_pause
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Advanced Setup (Gelişmiş Kurulum)
Error on Pause (Duraklatmada Hata)
Print (Yazdır)
Applicator (Aplikatör)
Applicator Reprint (Aplikatörle Yeniden Yazdır)
Bir aplikatörün bir etiketi yeniden yazdırması için yüksek veya düşük bir değerin gerekli olup olmadığını belirtir.
Etkinleştirildiğinde son yazdırılan etiketi yeniden yazdıran
~PR
komutunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Ayrıca Giriş ekranında Reprint (Yeniden Yazdır) düğmesini de etkinleştirir.
İlgili ZPL komutları:
^JJ
ve
~PR
Kullanılan SGD komutu:
device.applicator.reprint