Yazıcı Bileşenlerini Geri Dönüştürme
Yazıcı Bileşenlerini Geri Dönüştürme

Yazıcı Bileşenlerini Geri Dönüştürme

Ayrıştırılmamış belediye atık konteynerlerine atmayın
Bu yazıcının bileşenlerinin çoğu geri dönüştürülebilir. Yazıcının ana işlem kartı, uygun şekilde atmanız gereken bir pil içerebilir.
Hiçbir yazıcı bileşenini ayrıştırılmamış belediye atık konteynerlerine atmayın. Lütfen pili yerel yönetmeliklerinize göre atın ve diğer yazıcı bileşenlerini yerel standartlarınıza göre geri dönüştürün. Daha fazla bilgi için bkz. zebra.com/environment.