буквено-цифровий
буквено-цифровий

буквено-цифровий

Позначення літер, цифр і символів, наприклад знаків пунктуації.