Меню з’єднання
Меню з’єднання
View content for :
Product:

Меню з’єднання

Відображення меню
Опис параметрів меню
Connection (Зв’язок)
Networks (Мережі)
Reset Network (Скинути мережу)
Цей параметр скидає налаштування проводового або безпровідного сервера друку та зберігає всі зміни, внесені в налаштування мережі.
Щоб зміни в налаштуваннях мережі набули чинності, потрібно скинути налаштування сервера друку.
Відповідні команди ZPL
~WR
Веб-сторінка принтера
Print Server Settings (Налаштування сервера друку)
Reset Print Server (Скинути сервер друку)
Connection (Зв’язок)
Networks (Мережі)
Primary Network (Основна мережа)
Перегляньте, який сервер друку вважається основним (проводовий або безпровідний), і за потреби змініть. Можна вибрати основний сервер.
Прийняті значення
Wired (Проводова мережа), WLAN
Відповідні команди ZPL
^NC
Використовувана команда SGD
Ip.primary_network
Connection (Зв’язок)
Networks (Мережі)
IP Port (IP-порт)
Це номер порту внутрішніх проводових серверів друку, який використовує служба друку TCP. Звичайні TCP-комунікації з хоста мають направлятися в цей порт.
Використовувана команда SGD
ip.порт
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевих комунікацій)
TCP/IP Settings (Налаштування TCP/IP)
Connection (Зв’язок)
Networks (Мережі)
IP Alternate Port (Альтернативний порт IP)
Ця команда встановлює номер альтернативного порту TCP.
Сервери друку, що підтримують цю команду, одночасно контролюватимуть основний і альтернативний порт для з’єднань.
Використовувана команда SGD
ip.port_altermate
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевих комунікацій)
TCP/IP Settings (Налаштування TCP/IP)
Connection (Зв’язок)
Networks (Мережі)
Print: Network Info  (Друк: інформація про мережу)
Друкує налаштування будь-якого встановленого сервера друку або пристрою Bluetooth. Нижче наведено зразок етикетки.
Відповідні команди ZPL
~WL
Клавіші панелі керування
Виконайте одну з наведених нижче дій*.
 • Під час увімкнення принтера натисніть
  CANCEL
  (Скасувати). (Самодіагностика за допомогою кнопки CANCEL (Скасувати).)
 • Коли принтер перебуває в стані готовності, натисніть і утримуйте кнопки
  FEED
  (Подавання) +
  CANCEL
  (Скасувати) протягом 2 секунд.
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Print Listings on Label (Надрукувати етикетку з інформацією про принтер)
*
* Друкує етикетку конфігурації та етикетку мережевої конфігурації.
Connection (Зв’язок)
Networks (Мережі)
FIPS Enabled (FIPS увімкнено)
Цей параметр не можна змінювати на цьому принтері.
Connection (Зв’язок)
Networks (Мережі)
Visibility Agent (Агент спостереження)
Коли принтер підключено до проводової або безпровідної мережі, він намагатиметься підключитися до служби спостереження за активами Zebra через хмарний роз’єм принтера Zebra за допомогою зашифрованого сертифікованого підключення до мережевої розетки. Принтер надсилає дані виявлення, налаштування й попередження. Дані, надруковані за допомогою форматів міток, НЕ передаються.
Щоб відмовитися від цієї функції, вимкніть цей параметр. (Докладніше див. у примітці Opting Out of the Asset Visibility Agent (Вихід із агента спостереження за активами) на zebra.com.)
Прийняті значення
ON (Увімк.), OFF (Вимк.)
Використовувана команда SGD
weblink.zebra_connector.enable
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Configuration (Конфігурація мережі)
Cloud Connect Settings (Налаштування хмарного зв’язку)
Connection- (Зв’язок)
Wired (Проводова мережа)
Wired IP Protocol (IP-протокол проводової мережі)
Цей параметр визначає, хто вибирає IP-адресу проводового сервера друку: користувач (permanent (постійно)) чи сервер (dynamic (динамічно)). Коли вибрано динамічний варіант, цей параметр повідомляє способи, якими цей сервер друку отримує IP-адресу від сервера.
Щоб зміни в налаштуваннях мережі набули чинності, потрібно скинути налаштування сервера друку. (Див. Connection > Networks > Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі).)
Прийняті значення
ALL (Усі), GLEANING ONLY (Тільки випереджувальний збір пакетів), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (Постійно)
Відповідні команди ZPL
^ND
Використовувана команда SGD
internal_wired.ip.protocol
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup Налаштування мережевих комунікацій)
TCP/IP Settings (Налаштування TCP/IP)
Connection (Зв’язок)
Wired (Проводова мережа)
Wired IP Address (IP-адреса проводової мережі)
Перегляньте та за потреби змініть IP-адресу проводової мережі принтера.
Щоб зберегти зміни, виберіть для параметра Connection > Wired > Wired IP Protocol (Зв’язок > Проводова мережа > IP-протокол проводової мережі) значення
PERMANENT
(Постійно) і скиньте налаштування сервера друку (див. Connection > Networks > Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі)).
Прийняті значення
Від 000 до 255 для кожного поля
Відповідні команди ZPL
^ND
Використовувана команда SGD
internal_wired.ip.addr
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевих комунікацій)
TCP/IP Settings (Налаштування TCP/IP)
Connection (Зв’язок)
Wired (Проводова мережа)
Wired Subnet (Проводова підмережа)
Перегляньте та за потреби змініть маску проводової підмережі.
Щоб зберегти зміни, виберіть для параметра Connection > Wired > Wired IP Protocol (Зв’язок > Проводова мережа > IP-протокол проводової мережі) значення
PERMANENT
(Постійно) і скиньте налаштування сервера друку (див. Connection > Networks > Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі)).
Прийняті значення
Від 000 до 255 для кожного поля
Відповідні команди ZPL
^ND
Використовувана команда SGD
internal_wired.ip.netmask
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевих комунікацій)
TCP/IP Settings (Налаштування TCP/IP)
Connection (Зв’язок)
Wired (Проводова мережа)
Wired Gateway (Проводовий шлюз)
Перегляньте та за потреби змініть стандартний проводовий шлюз.
Щоб зберегти зміни, виберіть для параметра Connection > Wired > Wired IP Protocol (Зв’язок > Проводова мережа > IP-протокол проводової мережі) значення
PERMANENT
(Постійно) і скиньте налаштування сервера друку (див. Connection > Networks > Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі)).
Прийняті значення
Від 000 до 255 для кожного поля
Відповідні команди ZPL
^ND
Використовувана команда SGD
internal_wired.ip.gateway
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевих комунікацій)
TCP/IP Settings (Налаштування TCP/IP)
Connection (Зв’язок)
Wired (Проводова мережа)
Wired MAC Address (MAC-адреса проводової мережі)
Перегляньте адресу керування доступом до носія (MAC) проводового сервера друку. Це значення не можна змінити.
Використовувана команда SGD
internal_wired.mac_addr
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевих комунікацій)
TCP/IP Settings (Налаштування TCP/IP)
Connection (Зв’язок)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Protocol (IP-протокол Wi-Fi)
Цей параметр визначає, хто вибирає IP-адресу безпровідного сервера друку: користувач (permanent (постійно)) чи сервер (dynamic (динамічно)). Коли вибрано динамічний варіант, цей параметр повідомляє способи, якими цей сервер друку отримує IP-адресу від сервера.
Щоб зміни в налаштуваннях мережі набули чинності, потрібно скинути налаштування сервера друку. (Див. Connection > Networks > Reset Network (З’єднання > Мережі > Скинути налаштування мережі).)
Прийняті значення
ALL (Усі), GLEANING ONLY (Тільки випереджувальний збір пакетів), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (Постійно)
Відповідні команди ZPL
^ND
Використовувана команда SGD
wlan.ip.protocol
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевого зв’язку0
Wireless Setup (Налаштування безпровідної мережі)
Connection (Зв’язок)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Address (IP-адреса Wi-Fi)
Перегляньте та за потреби змініть IP-адресу безпровідної мережі принтера.
Щоб зберегти зміни, виберіть для параметра Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Зв’язок > Wi-Fi > IP-протокол Wi-Fi) значення
PERMANENT
(Постійно) і скиньте налаштування сервера друку (див. Connection > Networks > Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі)).
Прийняті значення
Від 000 до 255 для кожного поля
Відповідні команди ZPL
^ND
Використовувана команда SGD
wlan.ip.addr
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевого зв’язку)
Wireless Setup (Налаштування безпровідної мережі)
Connection (Зв’язок)
WLAN
Wi-Fi Subnet (Підмережа Wi-Fi)
Перегляньте та за потреби змініть маску безпровідної підмережі.
Щоб зберегти зміни, виберіть для параметра Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Зв’язок > Wi-Fi > IP-протокол Wi-Fi) значення
PERMANENT
(Постійно) і скиньте налаштування сервера друку (див. Connection > Networks > Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі)).
Прийняті значення
Від 000 до 255 для кожного поля
Відповідні команди ZPL
^ND
Використовувана команда SGD
wlan.ip.netmask
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевого зв’язку)
Wireless Setup (Налаштування безпровідної мережі)
Connection (Зв’язок)
WLAN
Wi-Fi Gateway (Шлюз Wi-Fi)
Перегляньте та за потреби змініть безпровідний шлюз за замовчуванням.
Щоб зберегти зміни, виберіть для параметра Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Зв’язок > Wi-Fi > IP-протокол Wi-Fi) значення
PERMANENT
(Постійно) і скиньте налаштування сервера друку (див. Connection > Networks > Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі)).
Прийняті значення
Від 000 до 255 для кожного поля
Відповідні команди ZPL
^ND
Використовувана команда SGD
wlan.ip.gateway
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевого зв’язку)
Wireless Setup (Налаштування безпровідної мережі)
Connection (Зв’язок)
Wi-Fi
Wi-Fi MAC Address (MAC-адреса Wi-Fi)
Перегляньте адресу керування доступом до носія (MAC) на безпровідному сервері друку. Це значення не можна змінити.
Використовувана команда SGD
wlan.mac_addr
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевого зв’язку)
Wireless Setup (Налаштування безпровідної мережі)
Connection (Зв’язок)
Wi-Fi
ESSID
Ідентифікатор розширеного набору послуг (ESSID) — ідентифікатор безпровідної мережі. Укажіть ESSID для поточної конфігурації безпровідної мережі.
Прийняті значення
32-символьний буквено-цифровий рядок (за замовчуванням 125)
Використовувана команда SGD
wlan.essid
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевого зв’язку)
Wireless Setup (Налаштування безпровідної мережі)
Connection (Зв’язок)
Wi-Fi
Wi-Fi Security- (Безпека Wi-Fi)
Виберіть тип захисту, який використовується у вашій безпровідній мережі.
Відповідні команди ZPL
^WX
Використовувана команда SGD
wlan.security
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications Setup (Налаштування мережевого зв’язку)
Wireless Encryption Setup (Налаштування шифрування безпровідної мережі)
Connection (Зв’язок)
Wi-Fi
Wi-Fi Band (Діапазон Wi-Fi)
Установіть бажаний діапазон для підключення через Wi-Fi.
Прийняті значення
2,4, 5, None (Немає)
Використовувана команда SGD
wlan.band_preperate
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Network Communications (Мережевий зв’язок)
Wireless Setup (Налаштування безпровідної мережі)
Connection (Зв’язок)
Wi-Fi
Wi-Fi Country Code (Код країни Wi-Fi)
Код країни визначає регуляторну країну, для якої наразі налаштовано безпровідний радіозв’язок.
Список кодів країн є різним для кожного принтера й залежить від моделі принтера та налаштування безпровідного радіозв’язку. Список може бути змінено, доповнено або видалено у зв’язку з оновленням мікропрограми в будь-який час без попередження.
Щоб дізнатися, коди яких країн доступні на вашому принтері, запустіть команду
! U1 getvar "wlan"
і отримайте всі команди, пов’язані з налаштуваннями WLAN. Знайдіть у результатах команду
wlan.country.code
і перегляньте коди країн, доступні для вашого принтера.
Використовувана команда SGD
wlan.country_code
Connection (Зв’язок)
Bluetooth
Bluetooth
Щоб підключати пристрої до принтера через Bluetooth, виберіть значення Discoverable (Видимий).
Прийняті значення
ON — увімкнути радіозв’язок Bluetooth.
OFF — вимкнути радіозв’язок Bluetooth.
Використовувана команда SGD
bluetooth.enable
Connection (Зв’язок)
Bluetooth
Bluetooth Discovery (Видимий для Bluetooth)
Щоб підключати пристрої до принтера через Bluetooth, виберіть значення Discoverable (Видимий).
Прийняті значення
ON — увімкнути режим видимості Bluetooth.
OFF — вимкнути режим видимості Bluetooth.
Використовувана команда SGD
bluetooth.discoverable
Connection (Зв’язок)
Bluetooth
Friendly Name (Псевдонім)
Ця команда встановлює псевдонім, який використовується під час виявлення сервісів. Щоб зміни набули чинності, потрібно перезавантажити принтер або виконати команду
device.reset
(див. Connection > Networks > Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі)).
Якщо ви не встановите псевдонім, ним буде серійний номер принтера.
Прийняті значення
17-символьний текстовий рядок
Використовувана команда SGD
bluetooth.friendly_name
Connection (Зв’язок)
Bluetooth
Minimum Security Mode (Режим мінімальної безпеки)
Цей параметр налаштування принтера встановлює режим мінімальної безпеки Bluetooth. Режим мінімальної безпеки передбачає різні рівні безпеки залежно від версії радіозв’язку та мікропрограми принтера. Докладніше див. у посібнику з програмування Zebra на веб-сайті zebra.com/manuals.
Прийняті значення
1, 2, 3, 4
Використовувана команда SGD
bluetooth.minimum_security_mode
Connection (Зв’язок)
Bluetooth
Specification Version (Версія специфікації)
Цей параметр відображає номер версії бібліотеки Bluetooth.
Використовувана команда SGD
bluetooth.version
Connection (Зв’язок)
Bluetooth
MAC Address (MAC-адреса)
Цей параметр відображає адресу пристрою Bluetooth.
Використовувана команда SGD
bluetooth.address
Connection (Зв’язок)
Bluetooth
Bluetooth Auth. PIN (PIN-код автентифікації Bluetooth))
Установіть PIN-код, який використовується, якщо ввімкнено автентифікацію Bluetooth.
Використовувана команда SGD
bluetooth.bluetooth_PIN
(для встановлення PIN-коду)
bluetooth.authentication
(для ввімкнення автентифікації)
Connection
Bluetooth (Зв’язок)
Bluetooth Bonding (Bluetooth-з’єднання)
Контролює, чи буде стек Bluetooth з’єднуватися або зберігати ключі зв’язку для пристроїв, які підключаються до принтера.
Прийняті значення
ON — увімкнути з’єднання Bluetooth.
OFF — вимкнути з’єднання Bluetooth.
Використовувана команда SGD
bluetooth.bonding