Меню друку
Меню друку
View content for :
Product:

Меню друку

Відображення меню
Опис параметрів меню
Print (Друк)
Print Quality (Якість друку)
Darkness (Насиченість)
Установіть найнижчий показник насиченості друку, за якого забезпечується нормальна якість друку. Якщо встановити занадто високий показник насиченості, зображення етикетки друкуватиметься нечітко, штрих-коди не скануватимуться належним чином, стрічка може вигорати, а друкувальна головка — передчасно зноситися.
Прийняті значення
Від 0,0 до 30,0
Відповідні команди ZPL
^MD
~SD
Використовувана команда SGD
print.tone
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
General Setup (Загальні налаштування)
Darkness (Насиченість)
Print (Друк)
Print Quality (Якість друку)
Print Speed (Швидкість друку)
Виберіть швидкість друку етикетки в дюймах на секунду. За нижчої швидкості якість друку зазвичай краща.
Прийняті значення
Від 2 до 14 дюймів/с
Відповідні команди ZPL
^PR
Використовувана команда SGD
media.speed
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
General Setup (Загальні налаштування)
Print Speed (Швидкість друку)
Print (Друк)
Print Quality (Якість друку)
Print Type (Тип друку)
Укажіть, чи використовуватиметься стрічка для друку.
Прийняті значення
 • Термоперенесення — використовується стрічка й носій термоперенесення.
 • Прямий термодрук — використовується носій для прямого термодруку без стрічки.
Відповідні команди ZPL
^MT
Використовувана команда SGD
ezpl.print_method
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Media Setup (Налаштування носія)
Print Method (Спосіб друку)
Print (Друк)
Print Quality (Якість друку)
Label Type (Тип етикетки)
Виберіть тип носія, що використовується.
Прийняті значення
Continuous (Нерозривний), Gap/Notch (З інтервалами / надрізами), Mark (Із мітками)
Якщо вибрано
Continuous
(Нерозривний), потрібно вказати довжину етикетки у форматі етикетки (команда ZPL:
^LL
). Якщо вибрано
GAP/Notch
(З інтервалами / надрізами) або
Mark
(Із мітками) для різних носіїв із проміжками, принтер подасть носій для обчислення довжини етикетки.
Відповідні команди ZPL
^MN
Використовувана команда SGD
ezpl.media_type
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Media Setup (Налаштування носія)
Media Type (Тип носія)
Print (Друк)
Print Quality (Якість друку)
Label Length (Довжина етикетки)
Перегляньте довжину відкаліброваної етикетки в точках.
Це значення можна змінити лише за однієї з таких умов:
 • принтер налаштовано на використання нерозривного носія;
 • другий параметр
  ^LL
  має значення
  Y
  .
Відповідні команди ZPL
^LL
Print (Друк)
Print Quality (Якість друк)
Label Width (Dots)
Вкажіть ширину використовуваних етикеток у точках. Значенням за замовчуванням є максимальне значення ширини відповідно до значення DPI (точок на дюйм) друкувальної головки.
Прийняті значення
Якщо вибрано недостатню ширину, частини формату етикетки не будуть друкуватися на носії. Якщо вибрано завелику ширину, пам’ять форматування витрачатиметься марно, а принтер друкуватиме поза етикеткою та на опорному валику. Ця настройка може впливати на горизонтальне положення формату етикетки, якщо зображення було інвертовано за допомогою команди
^POI
ZPL II.
203 точки/дюйм = від 0002 до 832
300 точок/дюйм = від 0002 до 1248
Відповідні команди ZPL
^PW
Використовувана команда SGD
ezpl.print_width
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Media Setup (Налаштування носія)
Print Width (Ширина друку)
Print (Друк)
Image Adjust (Налаштування зображення)
Media Handling (Робота з носіями)
Виберіть спосіб роботи з носіями, сумісний з доступними на вашому принтері функціями.
Прийняті значення
Tear Off (Відривання), Peel Off (Відшарування), Rewind (Перемотування), Cutter (Відрізування), Delayed Cut (Відрізування із затримкою), Linerless Peel (Відшарування без підкладки), Linerless Rewind (Перемотування без підкладки), Linerless Tear (Відривання без підкладки), Applicator (Аплікатор), Linerless Cut (Відрізування без підкладки), Linerless Delayed Cut (Відрізування із затримкою без підкладки)
Відповідні команди ZPL
^MM
Використовувана команда SGD
media.printmode
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
General Setup (Загальні налаштування)
Print Mode (Режим друку)
Print (Друк)
Image Adjust (Налаштування зображення)
Tear Line Offset (Зміщення лінії відриву)
За потреби змініть положення носія над планкою відривання після друку.
 • Якщо вибрати менше значення, носій вставиться в принтер на вказану кількість точок (лінія відриву наблизиться до краю щойно надрукованої етикетки).
 • Якщо вибрати більше значення, носій витягнеться з принтера (лінія відриву наблизиться до переднього краю наступної етикетки).
Прийняті значення
Від –120 до +120
Відповідні команди ZPL
~TA
Використовувана команда SGD
ezpl.tear_off
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
General Setup (Загальні налаштування)
Tear Off (Відривання)
Print (Друк)
Image Adjust (Налаштування зображення)
Horizontal Label Offset (Горизонтальне зміщення етикетки)
За потреби зміщуйте положення зображення на етикетці горизонтально.
Прийняті значення
Від –9999 до 9999
Відповідні команди ZPL
^LS
Використовувана команда SGD
zpl.left_position
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Advanced Setup (Розширені налаштування)
Left Position (Положення ліворуч)
Print (Друк)
Image Adjust (Налаштування зображення)
Vertical Label Offset (Вертикальне зміщення етикетки)
За потреби зміщуйте положення зображення на етикетці вертикально.
Прийняті значення
Від –120 до +120
Відповідні команди ZPL
^LT
Використовувана команда SGD
zpl.label_top
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
General Setup (Загальні налаштування)
Label Top (Етикетка вгорі)
Print (Друк)
Image Adjust (Налаштування зображення)
Invert Label (Перевернути етикетку)
Коли цей параметр увімкнено, орієнтація етикетки змінюється.
Прийняті значення
On (Увімк.), Off (Вимк.)
Відповідні команди ZPL
^PO
Print (Друк)
Image Adjust (Налаштування зображення)
Backfeed (Зворотне подавання)
Укажіть порядок зворотного подавання відповідно до друку.
Прийняті значення
N (звичайний режим) — зворотне подавання 90 відсотків після друку етикетки
A — зворотне подавання 100 відсотків після друку та розрізання
O (вимк.) — зворотне подавання вимкнено
B — зворотне подавання 0 відсотків після друку та розрізання, 100 відсотків перед друком наступної етикетки
10–90 — значення у відсотках
Відповідні команди ZPL
~JS
Print (Друк)
Sensors (Датчики)
Manual Calibration (Калібрувати вручну)
Відкалібруйте принтер, щоб відрегулювати чутливість датчиків носія та стрічки.
Щоб отримати повні вказівки щодо процедури калібрування, див. Калібрування датчиків стрічки та носія.
Відповідні команди ZPL
~JC
Використовувана команда SGD
ezpl.manual_calibration
Клавіші панелі керування
Утримуйте кнопки
PAUSE
(Пауза) +
FEED
(Подавання) +
CANCEL
(Скасувати) протягом 2 секунд, щоб запустити калібрування.
Веб-сторінка принтера
Процедуру калібрування не можна запустити через веб-сторінки. Налаштування, які встановлюються під час калібрування датчиків, див. на цій веб-сторінці:
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Calibration (Калібрування)
Не змінюйте ці налаштування без указівок від служби технічної підтримки Zebra або авторизованого спеціаліста з обслуговування.
Print (Друк)
Sensors (Датчики)
Label Sensor (Датчик етикетки)
Установіть чутливість датчика етикетки.
Це значення встановлюється під час калібрування датчиків. Не змінюйте ці налаштування без указівок від служби технічної підтримки Zebra або авторизованого спеціаліста з обслуговування.
Прийняті значення
Від 0 до 255
Використовувана команда SGD
ezpl.label_sensor
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Calibration (Калібрування)
Print (Друк)
Sensors (Датчики)
Sensor Type (Тип датчика)
Виберіть датчик, що підходить для використовуваного носія. Датчик відбивання зазвичай використовується для носіїв із чорною міткою. Датчик передавання зазвичай використовується для інших типів носіїв.
Прийняті значення
TRANSMISSIVE (Передавання), REFLECTIVE (Відбивання)
Відповідні команди ZPL
^JS
Використовувана команда SGD
device.sensor_select
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Media Setup (Налаштування носія)
Print (Друк)
Sensors
Print: Sensor Profile (Друк > Датчики > Друк: профіль датчика)
Показує налаштування датчика в порівнянні з фактичними показниками датчика. Для інтерпретації результатів див. Профіль датчика.
Відповідні команди ZPL
~JG
Клавіші панелі керування
Утримуйте кнопки
FEED
(Подавання) +
CANCEL
(Скасувати) під час увімкнення принтера.
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Print Listings on Label (Надрукувати етикетку з інформацією про принтер)
Print (Друк)
Print Station (Станція друку)
Використовуйте цей пункт меню, щоб заповнити поля змінних у форматі етикетки й надрукувати етикетку за допомогою HID-пристрою, наприклад клавіатури USB, вагів або сканера штрих-кодів. Щоб скористатися цим параметром, на диску E: принтера має зберігатися відповідний формат етикетки. Використання цієї можливості описано у вправі в розділі Використання хост-порту USB та функції друку дотиком.
Під час підключення HID-пристрою до одного з хост-портів USB принтера скористайтеся цим меню користувача, щоб вибрати форму на диску E. Після того як з’являться запити щодо заповнення кожної змінної поля
^FN
форми, можна вказати потрібну кількість етикеток для друку.
Докладніше про використання команди
^FN
або команд SGD, пов’язаних із цією можливістю, див. у посібнику з програмування Zebra на веб-сайті zebra.com/manuals.
Цей пункт меню можна використовувати, лише якщо USB-пристрій під’єднано до USB-порту на принтері.
Використовувана команда SGD
usb.host.keyboard_input
(має бути вибрано значення ON (Увімк.))
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_suml
Print (Друк)
Applicator (Аплікатор)
Applicator Port Mode (Режим порту аплікатора)
Контролює роботу сигналу End Print (Завершити друк) порту аплікатора.
Прийняті значення
Off (Вимк.)
1 — сигнал End Print (Завершити друк) зазвичай високий, низький лише під час переміщення етикетки вперед.
2 — сигнал End Print (Завершити друк) зазвичай низький, високий лише під час переміщення етикетки вперед.
3 — сигнал End Print (Завершити друк) зазвичай високий, низький лише протягом 20 мс під час друку й розміщення етикетки.
4 — сигнал End Print (Завершити друк) зазвичай низький, високий лише протягом 20 мс під час друку й розміщення етикетки.
Відповідні команди ZPL
^JJ
Використовувана команда SGD
device.applicator.end_print
Print (Друк)
Applicator (Аплікатор)
Start Print Mode (Режим початку друку)
Визначає режим сигналу Start Print (Почати друк) порту аплікатора (безупинний чи імпульсний).
Прийняті значення
Pulse (Імпульсний) — сигнал Start Print (Почати друк) потрібно затверджувати перед друком наступної етикетки.
Level (Безупинний) — сигнал Start Print (Почати друк) не потрібно затверджувати перед друком наступної етикетки. Етикетка друкується, коли сигнал Start Print (Почати друк) низький і етикетку відформатовано.
Відповідні команди ZPL
^JJ
Використовувана команда SGD
device.applicator.start_print
Print (Друк)
Applicator (Аплікатор)
Error on Pause (Пауза в разі помилки)
Визначає спосіб, у який принтер обробляє помилки порту аплікатора. Якщо ввімкнути цю функцію, потрібно буде затвердити пункт Service Required (Необхідно провести обслуговування).
Прийняті значення
ENABLED (Увімк.), DISABLED (Вимк.)
Використовувана команда SGD
device.applicator.error_on_pause
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Advanced Setup (Розширені налаштування)
Error on Pause (Пауза в разі помилки)
Print (Друк)
Applicator (Аплікатор)
Applicator Reprint (Аплікатор: повторний друк)
Визначає значення (High (Високе) чи Low (Низьке)) для аплікатора, за якого етикетка друкується повторно.
Вмикає або вимикає команду
~PR
(якщо ввімкнено, останню етикетку буде надруковано повторно), а також активує кнопку Reprint (Повторний друк) на головному екрані.
Відповідні команди ZPL
↑ JJ
і
~PR
Використовувана команда SGD
device.applicator.reprint