Меню RFID
Меню RFID
View content for :
Product:

Меню RFID

Відображення меню
Опис параметрів меню
RFID
RFID Status (Статус RFID)
Показує статус підсистеми RFID принтера.
Відповідні команди ZPL
^HL
або
~HL
Використовувана команда SGD
rfid.error.response
RFID
RFID Test (Перевірка RFID)
Під час перевірки RFID принтер намагається зв’язатися з передавачем. Під час цієї перевірки принтер не рухається.
Щоб перевірити етикетку RFID:
 1. Розташуйте етикетку RFID з її передавачем біля антени RFID.
 2. Натисніть кнопку
  Start
  (Пуск).
Результати перевірки відобразяться на дисплеї.
Використовувана команда SGD
rfid.tag.test.content
і
rfid.tag.test.execute
RFID
RFID Calibrate (Калібрування RFID)
Запустіть калібрування ярлика для носія RFID. (Це не те саме, що калібрування носія та стрічки.)
Під час цього процесу принтер переміщає носій, калібрує положення ярлика RFID і визначає оптимальні налаштування для використовуваного носія RFID.
До цих налаштувань належать положення програмування, елемент антени й рівень потужності під час зчитування / запису, які слід використовувати. (Докладніше див. у посібнику з програмування RFID 3.)
Перед запуском цієї команди завантажте в принтер носій RFID, відкалібруйте принтер, закрийте друкувальну головку та подайте принаймні одну етикетку, щоб калібрування ярлика почалося з правильного положення.
Залиште всі передавачі перед ярликом, який калібрується, і після нього. Це дасть змогу принтеру визначити налаштування RFID без кодування суміжного ярлика. Дозвольте частині носія вийти з передньої панелі принтера для зворотного подавання під час калібрування ярлика.
Відповідні команди ZPL
^HR
Використовувана команда SGD
rfid.tag.calibrate
RFID
Read Power (Потужність зчитування)
Якщо бажана потужність зчитування не досягається за допомогою калібрування ярлика RFID, можна вказати значення.
Прийняті значення
Від 0 до 30
Відповідні команди ZPL
^RW
Використовувана команда SGD
rfid.reader_1.power.read
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
RFID Setup (Налаштування RFID)
RFID READ PWR (Потужність зчитування RFID)
RFID
RFID Write Power (Потужність запису RFID)
Якщо бажана потужність запису не досягається за допомогою калібрування ярлика RFID, можна вказати значення.
Прийняті значення
Від 0 до 30
Відповідні команди ZPL
^RW
Використовувана команда SGD
rfid.reader_1.power.write
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
RFID Setup Налаштування RFID)
RFID WRITE PWR (Потужність запису RFID)
RFID
RFID Antenna (Антена RFID)
Якщо потрібну антену не вдається отримати шляхом калібрування ярлика RFID, можна вказати значення.
Прийняті значення
А1, А2, А3, А4
B1, B2, B3, B4
Відповідні команди ZPL
^RW
Використовувана команда SGD
rfid.reader_1.antenna_port
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
RFID Setup (Налаштування RFID)
RFID ANTENNA (Антена RFID)
RFID
RFID Valid Count (Лічильник дійсних етикеток RFID)
Скидає значення лічильника дійсних етикеток RFID на нуль.
Відповідні команди ZPL
~РО
Використовувана команда SGD
odometer.rfid.valid_resettable
RFID
RFID Void Count (Лічильник недійсних етикеток RFID)
Скидає значення лічильника недійсних етикеток RFID на нуль.
Відповідні команди ZPL
~РО
Використовувана команда SGD
odometer.rfid.void_resettable
RFID
RFID Program Position (Положення програмування RFID)
Якщо бажане положення програмування (положення зчитування / запису) не досягається за допомогою калібрування ярлика RFID, можна вказати значення.
Прийняті значення
Від F0 до Fxxx (де xxx — довжина етикетки в міліметрах або 999, залежно від того, яке значення менше) — принтер подає етикетку вперед на вказану відстань, а потім починає програмування.
Від B0 до B30 — принтер подає етикетку назад на вказану відстань, а потім починає програмування. Якщо використовується зворотне положення програмування, дайте порожній підкладці носія вийти з передньої панелі принтера.
Відповідні команди ZPL
^RS
Використовувана команда SGD
rfid.position.program
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера
RFID Setup (Налаштування RFID)
PROGRAM POSITION (Положення програмування)
RFID
Read RFID Data (Зчитати дані RFID)
Зчитує й повертає вказані дані ярлика з ярлика RFID, розташованого над антеною RFID. Під час зчитування даних ярликів принтер не рухається. Друкувальна головка може бути відкритою або закритою.
Щоб зчитати й відобразити інформацію, яка зберігається на ярлику RFID:
 1. Розташуйте етикетку RFID з її передавачем над антеною RFID.
 2. Натисніть
  Read RFID Data
  (Зчитати дані RFID).
Результати перевірки відобразяться на дисплеї.
Відповідні команди ZPL
^RF
Використовувана команда SGD
rfid.tag.read.content
rfid.tag.read.execute