Підключення до мережі через порт Ethernet принтера
Підключення до мережі через порт Ethernet принтера
View content for :
Product:

Підключення до мережі через порт Ethernet принтера

Щоб використовувати проводове підключення до сервера друку (Ethernet), потрібно налаштувати зв’язок із локальною мережею (LAN) на принтері.
Додаткову інформацію про сервери друку Zebra дивіться в посібнику користувача з проводового та безпровідного сервера друку ZebraNet. Завантажити останню версію цього посібника можна на zebra.com/manuals.
 1. Після встановлення драйверів (див. Установлення драйверів) під’єднайте принтер до кабелю Ethernet, підключеного до мережі.
 2. Вставте шнур живлення змінного струму в роз’єм живлення змінного струму на задній панелі принтера.
 3. Вставте шнур живлення змінного струму у відповідну розетку.
 4. Увімкніть принтер (положення 
  I
  ).
  Виконується спроба підключення принтера до мережі. Якщо принтер підключається, на ньому буде заповнено значення шлюзу й підмережі LAN та отримано IP-адресу.
 5. На головному екрані натисніть вкладку Printer Info (Інформація про принтер). Перевірте на дисплеї, чи принтеру призначено IP-адресу.
  Якщо IP-адреса принтера…
  Тоді…
  0.0.0.0
  або
  000.000.000.000
  Індикатор NETWORK (МЕРЕЖА) вимкнений або постійно світиться червоним. (Докладніше див. у Індикатори.)
  1. Перевірте роз’єм Ethernet на задній панелі принтера. Якщо індикатор не горить і не блимає, підключення Ethernet не активне. Перевірте, чи правильно підключено обидва кінці шнура та чи активний мережевий порт, до якого ви підключаєтеся. Після вирішення цієї проблеми принтер має підключитися автоматично.
  2. За потреби налаштуйте статичну IP-адресу для принтера, а потім скиньте налаштування мережі. Зверніться до адміністратора мережі, щоб отримати правильні значення для вашої мережі.
   • Connection > Wired > Wired IP Protocol (Зв’язок > Проводова мережа > IP-протокол проводової мережі) — змініть значення з ALL (Усі) на PERMANENT (Постійно).
   • Connection > Wired > Wired Gateway (Зв’язок > Проводова мережа > Проводовий шлюз) — укажіть правильне значення шлюзу LAN.
   • Connection > Wired > Wired Subnet (Зв’язок > Проводова мережа > Проводовий шлюз) — укажіть правильне значення підмережі LAN.
   • Connection > Wired > Wired IP Address (Зв’язок > Проводова мережа > IP-адреса проводової мережі) — призначте принтеру унікальну IP-адресу.
  будь-яке інше значення
  З’єднання виконано. Індикатор NETWORK (Мережа) постійно горить зеленим або жовтим (залежно від мережі). (Докладніше див. у Індикатори.)
 6. Скиньте налаштування мережі (див. Connection > Networks > Reset Network (Зв’язок > Мережі > Скинути налаштування мережі)), щоб зміни в налаштуваннях набули чинності.